Home Het bedrijf Werkwijze Dieren Contact

Begrazen in stedelijk gebied

Heidebegrazing

Begrazen op industrieterrein

Gescheperde begrazing

Ecologische ontwikkeling

Dirk Geleijns

Hazeldonkse Zandweg 36 a

4762 PA Zevenbergen

Tel: 06 22 63 05 05

info@geleijnsbegrazingsbeheer.nl

KvK: 525 891 102

GOED OM TE WETEN DAT

een schaap gemiddeld 147 dagen drachtig is.

Welkom op de website van Geleijns Begrazingsbeheer

Begrazingsbeheer is een planmatige en gecontroleerde vorm van landschap- en groenbeheer  voor stedelijk groen, natuurterreinen en industriegebieden.


Wij begrazen met schapen, runderen en/of paarden.


Deze vorm van begrazing is milieuvriendelijk en herstelt de ecologische verbindingen.


Geleijns Begrazingsbeheer is hiervoor het gespecialiseerde bedrijf.,  

Voordelen van begrazingsbeheer


- Begrazing is een natuurlijk proces

- Vergrassing en verruiging wordt tegengegaan

- Verminderd gebruik van chemicaliën

- Grotere verscheidenheid aan planten- en diersoorten

- Begrazingstype aangepast aan terrein

- Draagt bij aan het "groen" imagoGeleijns Begrazingsbeheer is een jong bedrijf, echter met een jarenlange ervaring in het beheer van groen in stedelijk gebied alsmede op industrieterreinen en in natuurgebieden. Het beheer van deze gebieden voeren wij, vanzelfsprekend in overleg met de opdrachtgever, uit met onze schapen, runderen en paarden. Aanvullend handmatig- of mechanisch beheer behoort ook tot de mogelijkheden. Het beheer kan gericht zijn op het verwijderen van ongewenste vegetatie, ecologische ontwikkeling, herstel en/of brandveiligheid. Veel grondeigenaren beschouwen begrazingsbeheer als een ecologisch vriendelijk alternatief voor maaien, borstelen of het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

 Alhoewel het er op lijkt dat het laten grazen van vee, op groen van een ander, een makkelijke manier is om de dieren te voeden, is dat maar schijn. Het beheersmatig laten grazen van vee vereist kennis en ervaring. Er is sprake van verschillende begrazingspatronen, beschadigingen moeten worden voorkomen. Omwonenden mogen geen of minimale hinder ondervinden, zeldzame vegetatie moet worden beschermd. Er dient 24 uur per dag en 7 dagen per week iemand bereikbaar te zijn ingeval van onvoorziene gebeurtenissen. Kortom begrazing vergt expertise en ervaring.

Geleijns Begrazingsbeheer heeft die vakbekwaamheid en ervaring!

Geïnteresseerd, bel ons! Tel: 06 22 63 05 05

video lammetjes 2012 Schapen scheren